Tạp chí Kinh doanh và công nghệ, S. 1 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nhận thức thị giác là cơ sở xây dựng nguyên lý bố cục tạo hình

Nguyễn Văn Nghị

Tóm tắt


Trong số các giác quan của con người, thì thị giác có vai trò đặc biệt quan trọng đối với hội họa. Nếu một người có khả năng nhận biết về màu sắc, đườngnét và biết dùng những gam màu gần nhau, cùng tông, cùng gam hay biết vận dụng các tổ hợp nét thẳng, cong, tròn,... để tạo nên một tổng thể hình hài hòa, thống nhất, thì có thể coi là họ có năng khiếu về hội họa. Tuy nhiên, muốn trở thành người làm nghệ thuật giỏi, còn cần rèn luyện để có sự phân biệt tinh tế các thông tin khách quan, đồng thời có sự xúc cảm mạnh mẽ của trái tim. Người thầy phải có phương pháp giúp người  học rèn luyện các giác quan, phát huy khả năng tiềm tàng của các giác quan, mở rộng biên độ, nâng dần thị hiếu thẩm mỹ cho họ.

Toàn văn: PDF