S. 37 (2019)

Số đặc biệt chào mừng 60 năm truyền thống xây dựng và phát triển Trường Đại học Hải Phòng

Mục lục

Bài viết

PHÁT TRIỂN TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ - HỘI NHẬP Tóm tắt PDF PDF
Đào Văn Hiệp, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Bùi Bá Khiêm, Vũ Thị Thu, Đỗ Thị Thái Linh 8
VAI TRÒ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỊA PHƯƠNG Tóm tắt PDF
Dương Đức Hùng 18
ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH CHẤT LƯỢNG CAO ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG Tóm tắt PDF
Võ Thị Thu Hà, Bùi Thị Hồng Thoa, Phạm Hương Giang 24
CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thuy Thủy, Phương Hữu Từng 33
TIẾP CẬN ĐỊNH HƯỚNG CDIO TRONG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỌNG ĐIỂM TẠI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Tóm tắt PDF
Vũ Thị Thu Huyền 41
HIỆU QUẢ CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KỸ THUẬT TRONG THỰC HIỆN DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP CẤP HUYỆN NĂM 2018 TẠI HẢI PHÒNG Tóm tắt PDF
Trần Nam Trung 52
ĐA DẠNG HÓA CÁC HÌNH THỨC DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TRONG CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ LẦN THỨ TƯ Tóm tắt PDF
Trịnh Quang Dũng, Vũ Thị Thảo 65
THỰC TRẠNG RÈN LUYỆN TƯ DUY PHẢN BIỆN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Quỳnh Phương 75
TÍCH HỢP “KỸ NĂNG THẾ KỶ 21” VÀO HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH NGÔN NGỮ CHO SINH VIÊN TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG Tóm tắt PDF
Đinh Minh Thu 83
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ GÓP PHẦN GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG HIỆN NAY Tóm tắt PDF
Nguyễn thị Xuân 84
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG Tóm tắt PDF
Đào Thị Hằng 105
MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Tóm tắt
Đỗ Thị Hồng Minh, Nguyễn Thị Thanh Vân, Đỗ Duy Thành, Lê Thị Hà Đông 115
ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN THEO CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH TRỌNG ĐIỂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG Tóm tắt PDF
Lương Khánh Chi, Nguyễn Thị Mỵ 125
PHÁT TRIỂN CẢM BIẾN SIÊU ÂM ĐIỆN DUNG POLYME LÀM GIẢM TẦN SỐ CỘNG HƯỞNG TỰ NHIÊN Tóm tắt PDF
Bùi Gia Thịnh 136