T. 21, S. 21 (2019)

Mục lục

Bài viết

ĐIỀU KHIỂN BÁM CỘNG HƯỞNG TRONG HỆ THỐNG SẠC ĐỘNG KHÔNG DÂY CHO XE ĐIỆN Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Điệp, Nguyến Kiên Trung, Trần Trọng Minh 1
MÔ PHỎNG VÀ PHÂN TÍCH LAN TRUYỀN SÓNG HÀI TRÊN ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI KẾT NỐI BÙ DỌC CÓ ĐIỀU KHIỂN Tóm tắt PDF
Nguyến Phúc Huy 11
SO SÁNH THIẾT KẾ KHỐI FFT KIỂU BUTTERFLY TRONG HỆ THỐNG MIMO - OFDM SỬ DỤNG KIẾN TRÚC ĐƯỜNG DẪN PIPELINE Tóm tắt PDF
Tran Hoai Trung, Pham Duy Phong 18
ƯỚC LƯỢNG TRẠNG THÁI SẠC CỦA PIN TRONG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG CHO XE ĐIỆN Tóm tắt PDF
Đỗ Ngọc Quý, Nguyễn Kiên Trung 23
CẢI THIỆN HIỆU QUẢ MẠNG NEURON HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN BỆNH RỐI LOẠN NHỊP TIM BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÁN TRỌNG SỐ TƯƠNG ỨNG MỨC CẤU TRÚC CƠ THỂ Tóm tắt PDF
Huỳnh Lương Nghĩa, Đinh Văn Quang, Đoàn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Thủy 32
ỨNG DỤNG MÁY HỌC VECTOR HỖ TRỢ SVM TRONG DỰ ĐOÁN CƠN ĐỘNG KINH Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Sơn, Vương Hoài Nam, Đào Xuân Phúc, Vũ Duy Thuận 39
TÁI CẤU HÌNH LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI CÓ TẢI KHÔNG CÂN BẰNG VỚI HÀM MỤC TIÊU GIẢM TỔN THẤT CÔNG SUẤT Tóm tắt PDF
Trương Việt Anh, Nguyễn Tùng Linh, Tôn Ngọc Triều 49
PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU MA TRẬN CHUYỂN MẠCH TRONG CHIẾN LƯỢC TÁI CẤU TRÚC KẾT NỐI CÁC TẤM PIN QUANG ĐIỆN Tóm tắt PDF
Ngô Ngọc Thành, Nguyễn Ngọc Trung 58
SẢN XUẤT ĐIỆN TỪ CHẤT THẢI RẮN - TIỀM NĂNG Ở VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Đặng Văn Bính, Tiêu Xuân Hoàng 66


  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, Trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội